Vrij verkeer van goederen engels

https://p-salin.eu/nl/

Basisaannames van de Europese Gemeenschap

Precies antwoord op de vraag "wat is een CE-certificaat?" houdt verband met de oplossing van de uitgangspunten van het zijn van de Europese Unie. Het lijkt erop dat het platform van haar leven drie principes zijn: het vrije verkeer van goederen, hoofden en kapitaal. Om de bovengenoemde beginselen te creëren, hebben de EU-lidstaten besloten alle belemmeringen voor het intracommunautaire handelsverkeer weg te nemen en hebben zij ook een gemeenschappelijk beleid voor partners buiten de EU ingesteld. Dankzij dit werd een uitwisselingsgebied gecreëerd op de communautaire markt, vergelijkbaar met de laatste, die klassen in één land heeft. U ontving het bedrijf van de Europese interne markt of de gemeenschappelijke markt.

De Europese gemeenschappelijke markt en de introductie van goederen voor aankoop

Nationale vereisten voor het merk en productveiligheid zijn de meest complete belemmeringen voor de handel tussen landen. Alle modellen hadden verschillende patronen en regels die aanzienlijk verschilden van andere landen. De producent die onze producten in verschillende landen wilde verkopen, moest elke keer aan verschillende eisen voldoen. Met het oog op het wegnemen van handelsmoeilijkheden werd het noodzakelijk deze verschillen op te heffen. Normen gecombineerd met de stroom van artikelen konden niet worden opgeheven. Dat is de reden waarom eenwording van normen binnen de hele gemeenschap één oplossing is geworden, waardoor de handel afhankelijk was van deze vereisten.

In de beginfase werd een poging gedaan om de EU-regelgeving met betrekking tot de specifieke kwaliteit van artikelen en producten te reguleren. Deze aanpak werd verlaten vanwege de enorme complexiteit en tijdrovende processen.

De oplossing was om een ​​vereenvoudigde benadering van technische harmonisatie te creëren. Fundamentele veiligheidseisen zijn gedefinieerd voor specifieke productgroepen, waaraan moet worden voldaan voordat een product of product op de echte Europese markt wordt geïntroduceerd.

Ondernemers van buiten de EU die een artikel op het plein van de Gemeenschap willen plaatsen, bijvoorbeeld uit Turkije, moeten hen in staat stellen aan de EU-normen en kwaliteitsnormen te voldoen. Dit feit aantonen is hun verantwoordelijkheid.

Er zijn geharmoniseerde normen gecreëerd, waardoor ondernemers weten welke essentiële eisen moeten worden bereikt. Geen plicht om deze principes te gebruiken. De ondernemer kan aantonen dat zijn product bruikbaar is voor gebruik op de Community Market.

CE-certificaat - verklaring van de fabrikant

De CE-markering is net zo vreemd als de verklaring van de fabrikant dat het product aan bepaalde eisen van zijn principes voldoet.Heeft de symboolpagina van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde. Het bevestigt dat het product in bewustzijn is opgetreden met de eerste vereisten die zijn opgenomen in de informatie over een specifiek product. Daarom kan men enkele of enkele andere richtlijnen zien.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van conformiteit en tevredenheid met minimumvereisten in combinatie met veiligheid voor een CE-gemarkeerd product.

Het CE-certificaat wordt opgeslagen onder de individuele verantwoordelijkheid van de fabrikant of een gemachtigde. Hieruit volgt dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn. Om dit feit vast te stellen, wordt een conformiteitsbeoordelingsprocedure gevolgd en een goede conformiteitsverklaring gevolgd door een conformiteitsverklaring. Conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen nieuw zijn met betrekking tot het risico dat afhangt van het gebruik van een bekend product. Hoe groter het risico van eigendom van de goederen en hoe ernstiger het dodelijk is, des te meer procedures moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger. In sommige gevallen moeten de vereisten van ongeveer een tiental communautaire normen worden toegepast.