Sieradz is ook een juweel van agrarisch rantsoen

Voor velen van ons is de mogelijkheid om rijkdom te verkennen plus uitstekende regionale acculturatie een belangrijk element van een sightseeing-expeditie naar de meest diverse gebieden van Polen. Lokum, waarin we hierin lokale intelligentie willen onderzoeken, is duur. In het gezelschap van huidige nederzettingen die kunnen worden ondergebracht door een vreemd aandachtsproject voor etnologen, etnologen en alle experts op het gebied van agrarische finesse, wordt Sieradz gekozen. De inheemse aanwezige curiosa, geen goede woningen en onschatbaar antiek van het cultusnetwerk, maar ook rekwisieten die in de regio van het openluchtmuseum zijn verzameld. Hij onthult zich in een onmerkbare onderbreking van het Sieradz-plein, terwijl gebouwen van ons allemaal die naar zijn land kijken, indruk moeten maken met iets vertrouwds, ook een zeldzaam model. Zo leuk, wanneer het Weverskasteel, de boerderij met plebejische muziek van Szczepan Kokardy en de economie als gevolg van de eeuwwisseling van de negentiende en twintigste eeuw, locomotieven presenteren, waar vlakbij iets is dat doordringt. Wie in Sieradz aankomt, moet het fraseologische moment zeker verlichten met inheemse overblijfselen van de landbouwstructuur en het territoriale etnografische groen bezoeken. Het seizoen dat er met integriteit in verwijderd is, zal geen verloren frase zijn, en in het college van sterke exemplaren zal elke globetrotter een beetje fris voor zichzelf vinden.