Luchtvervuiling door transport

Elke dag, ook in het blok, zoals in de praktijk, worden we omringd door rijke externe factoren die van plan zijn ons bestaan ​​en vitaliteit te beïnvloeden. Naast de basisvoorwaarden, zoals locatie, temperatuur en vochtigheid van de omgeving, zijn we geschikt voor verschillende gassen. De lucht die we inademen is natuurlijk niet perfect schoon maar vervuild. Vóór vervuiling in stofconstructies hebben we de kans om maskers met filters te dragen, hoewel er andere verontreinigende stoffen in de lucht zijn die vaak moeilijk zijn bloot te stellen. De meest giftige dampen blijven eraan hangen. Je kunt ze het vaakst leren kennen dankzij tools zoals de giftige gassensor, die pathogene deeltjes uit de atmosfeer laat zien en informeert over hun aanwezigheid, waardoor hij ons voor gevaar waarschuwt. Helaas is het gevaar daarom zeer veeleisend, omdat sommige stoffen, wanneer bijvoorbeeld koolmonoxide reukloos is en hun aanwezigheid in de lucht vaak leidt tot ernstige schade aan de gezondheid of de dood. Naast koolmonoxide vormen we ook een gevaar voor andere elementen die door de sensor worden gevonden, als bewijs van sulfaan, dat in hoge concentratie zwak is en een snelle besmetting mogelijk maakt. Een ander giftig gas is koolstofdioxide, identiek gevaarlijk als oud en ammoniak - een gas dat in de bol voorkomt en in een hogere concentratie gevaarlijk is voor de mens. Detectoren van giftige elementen zijn ook gevoelig voor het detecteren van ozon en zwaveldioxide, welke alcohol moeilijker is dan de atmosfeer en een neiging heeft om een ​​groot gebied in de omgeving van de aarde te vullen - om de laatste reden, natuurlijk, als we aan dit fenomeen worden blootgesteld, moeten we sensoren op de perfecte plek geven zodat hij de dreiging kan voelen en ons hierover kan informeren. Andere gevaarlijke gassen die de detector tegen ons kan uitvoeren zijn corrosief chloor en zeer giftig waterstofcyanide, ook gemakkelijk oplosbaar in water, gevaarlijk waterstofchloride. Daarom moet een giftige gassensor worden geïnstalleerd.