Explosiegevaarlijke zone 1

Wonend in de regio's van de Europese Unie, hebben aanzienlijke discrepanties in rechtshandelingen die voor veiligheid worden gebruikt, met name in gebieden met een risico op methaan- of kolenstofexplosie, besloten dat ze werden verenigd door een passende richtlijn op te stellen. Daarom, en in de richting van zones die direct explosiegevaar hebben, is de ATEX-richtlijn opgesteld.

Het merk van dit juridische feit is Frans, wat precies sfeer isExplosief. Een belangrijke taak van deze informatie was de belangrijkste vermindering van het risico op methaan- of kolenstofexplosie in gevaarlijke gebieden. In verband hiermee wordt het gesproken document ook op grote schaal geassocieerd met beschermende organismen wanneer en accessoires die op explosieve afstanden worden geïntroduceerd. Ik heb het hier over elektrische apparaten.Samen met de wettelijke bepalingen van de ATEX-richtlijn kan het explosiegevaar in deze ruimtes ontstaan ​​door opslag, productie en ook het gebruik van stoffen die in het product kunnen worden gecombineerd met lucht of met hun eigen stof om een ​​vermeende explosie te veroorzaken. De grootte van deze stoffen kan worden vermeld boven alle brandbare vloeistoffen en meer van hun dampen zoals alcoholen, ethers, benzines. Bovendien kunnen ontvlambare gassen zoals butaan, propaan, acetyleen worden opgenomen. Andere basen zijn stof en vezels zoals tinstof, aluminiumstof, hout of kolenstof.Hoewel het onmogelijk is om alles wat je in dit document krijgt te beschrijven. Daarom moet bij het bestuderen van deze normatieve handeling in het algemeen worden vermeld dat deze alle voorwaarden en verwachtingen definieert met betrekking tot methoden en apparaten die worden gebruikt in explosieve oppervlakken. Gedetailleerde informatie is echter te vinden in andere documenten. Er moet alleen aan worden herinnerd dat nieuwe materialen die de reikwijdte van methaan- of kolenstof-explosiezones in elk systeem reguleren, niet in strijd kunnen zijn met ATEX-informatie.Er moet ook worden opgemerkt dat alle apparaten die in gevaarlijke gebieden worden bediend, correct moeten worden gemarkeerd met de CE-markering, wat aangeeft dat dit hulpmiddel een conformiteitsbeoordelingsprocedure moet ondergaan die wordt uitgevoerd door een aangemelde onderneming.

De nieuwe aanpak-richtlijn (omdat de zogenaamde ATEX-richtlijn in het succes van niet-naleving van apparaten in explosiegevaarlijke gebieden aangeeft dat een lidstaat stappen kan ondernemen om dergelijke apparaten ongeldig te maken.