Een explosie van een opblaasbaar kasteel

De explosie wordt geschat als de snelle release van enorme energie-inhoud. Dit fenomeen bevat veel bedreigingen. Explosies gaan meestal gepaard met plotselinge sprongen in temperatuur en druk, stralingsuitstraling (bijv. In de vorm van bliksem of een lichtpuls van een nucleaire explosie of akoestische golven (meestal dezelfde geluiden of een speciale knal van een schot. Het is niet zonder zin dat een oncontroleerbaar verschijnsel mensen met angst vervult.

Welke oppervlakken zijn potentieel explosief? Meestal bevatten ze oppervlakken waarin de atmosfeer in het geval van een potentieel gevaar explosief kan zijn. Als een explosieve atmosfeer wordt een speciaal mengsel van ontvlambare stoffen bedoeld die in de situatie van gassen, dampen of nevels spelen, d.w.z. mengsels met lucht onder atmosferische omstandigheden, waarin zij te hoge temperaturen hebben. Het is goed om te weten dat in sferen alleen vonken of een elektrische boog een explosie kunnen veroorzaken.

De meest explosieve atmosferen zijn m.im. chemische fabrieken, raffinaderijen, benzinestations, energiecentrales, verffabrieken, verfwinkels, benzinestations, voertuigen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, luchthavens, graanmolens of scheepswerven. Ontsteking op de bovengenoemde plaatsen zou tot explosies leiden, waarvan de uiteinden groot zouden zijn. Zeker, ze zouden enorme materiële verliezen veroorzaken en het leven van mensen in gevaar brengen.

Om de bovengenoemde schade te voorkomen, moet men de preventieve actie, die bescherming tegen explosies verdient, absoluut niet onderschatten. Er zijn speciale wetten, informatie en normen opgesteld in de macht van de landen, met als doel het risico van ontploffing te minimaliseren en potentiële schade te voorkomen. In ruimten met explosiegevaar, moet een systeem worden geïnstalleerd dat de veiligheid van degenen die erin presteren mogelijk maakt.